Ögrenciye %10 indirim
Ögrenci'lerimizi Unutmadık. Tüm Ögrencilerimiz için Okul Zamanı Boyunca %10 indirim Uygulamaktayız. Yapmanız Gereken Ögrenci Belgenizi İbraz etmeniz Yeterlidir.

KVKK

Anasayfa » KVKK

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

Bu internet sitesine giren kişiler (https://www.turuncukamyonet.com/kvkk/) bağlantısında yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili maddeleri uyarınca bilgilendirilmiştir.

Bununla birlikte işbu formları doldurmak, onay vermek suretiyle kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi hakkında aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda bilgilendirilmiş oldukları, 6 maddeden oluşan bu formu okuyup, anlayarak kabul etmiş oldukları sayılır.

İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu gerekli maddesinde düzenlenen, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında, www.turuncukamyonet.com tarafından yapılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Kaydedilmesi: Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel veri politikamızda uyarlanan şekillerde kaydedilmektedir.

 • Ad Soyad,
 • Ev, İş veya Cep Telefonu Numarası,
 • E-posta adresi,
 • İkamet Adresi.

Kişisel verileriniz nasıl elde edilip kaydedilmektedir? İnternet sitesi ziyaretçi bilgileriniz; iletişim formu, talep formu, sesli görüşme kayıtları, GOOGLE Analitik, sosyal medya, dijital pazarlama kanalları ve benzeri yöntemler ile elde edildikten sonra, tarafınıza yönlendirilen iletişim formuna girdiğiniz kişisel veriler, veri tabanımıza güvenli yöntemler ile aktarılmakta ve kaydedilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi: Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, 5651 Sayılı Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere, ilgili mevzuat ihlalleri halinde yasayla yetkilendirilmiş kurumlarla, mahkemelerle ve savcılıklarla delil paylaşmak, site iç politika veya standart ihlallerinin tespiti, araştırılması ve önlenmesi, sitenin ana faaliyet konusundaki hizmetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi, verilerin merkezileştirilmesi, sitenin sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, verilerin analiz edilerek site ve internet üzerindeki hizmetlerin geliştirilmesi, iletişim formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesidir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi: Kişisel veri envanterimizde yer alan bu veriler, site politikalarımızda düzenlendiği şekilde mevzuat ile öngörülen saklama süreleri veya işleme nedeni geçerli olduğu süre boyunca saklanacak, bu sürenin sona ermesinden sonra sitemiz, arşivleme ve silme hakkını saklı tutar.

Kişisel verilerinizin aktarılması: Site ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 • Site Yönetim ve İcra Kurulu,
 • Site İlgili Birimleri,
 • Kolluk kuvvetleri,
 • Mahkemeler,
 • Savcılıklar,
 • Yasayla yetkilendirilmiş kurumlar.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği: Bilgi Güvenliği Politikamız ve Kişisel Verileri Koruma Politikamızda belirtildiği üzere, site kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik, aşağıdaki konulardaki her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek.
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek.
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

Haklarınız: Site tarafından verilerinizin işlendiği ve verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenme ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteme,
 • Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya sitenin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere C ve D bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini ya da kullanıldığını düşünüyorsanız, bu sebeple zarara uğradıysanız giderilmesini isteme,
 • Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi: Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan site ve iş ortakları olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.
Whatsapp
Müşteri Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi
Merhaba!
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
1
Hemen Kamyonet Çağır